LED CONNEX DALI2Phasen Dimmaktor Phasenabschnit mit 2 Kanal 100-240V AC