Helestra SALLY Pendelleuchte mattnickel - chrom 26/1641.27/5210