Helestra VENTA Tischleuchte mattnickel - chrom 19/1505.19